Zaloguj się do e-skok

ROR-senior

2018-08-08

Oprocentowanie : 0,2 wysokosci stopy referencyjnej NBP
Kapitalizacja : kwartalna
Założenie ROR : 0 zł
Opłata za prowadzenie ROR : 2 zł/m-c

Rachunek dla emerytów i rencistów oraz osób przebywajšcych na świadczeniu przedemerytalnym po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty lub innego dokumentu potwierdzajšcego otrzymywanie świadczenia

2019-10-01
Komunikat - Połączenie SKOK Kwiatkowskiego i Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara
                                                                       ...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego