Zaloguj się do e-skok

Podstawowy rachunek płatniczy STANDARD

2018-08-08

Podstawowy Rachunek Płatniczy można otworzyć, jezeli nie posiada się innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce.

Oprocentowanie PRP: 0,00%

Opłaty dotyczące rachunku:

2019-10-01
Komunikat - Połączenie SKOK Kwiatkowskiego i Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara
                                                                       ...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego