Zaloguj się do e-skok

Linia Pożyczkowa w rachunku Tandem


Min. okres prowadzenia działalności : 6 m-cy
Kwota limitu : max. 500 000 zł
Okres kredytowania : 12 m-cy
Opłata za
rozpatrzenie wniosku :
100 zł
Prowizja za udzielenie : 1-4 % ustalana indywidualnie
Prowizja za przedłużenie na kolejny okres roczny : 1,50 %
Miesięczna spłata : 5% wykorzystanej kwoty linii wg. stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego wpłatę oraz należne do dnia wpłaty odsetki
Oprocentowanie nominalne : 8,90-10,00 % *

* - istnieje możliwośc negocjacji prowizji oraz oprocentowania
2019-10-01
Komunikat - Połączenie SKOK Kwiatkowskiego i Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara
                                                                       ...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego