Zaloguj się do e-skok

O nas

STRUKTURA ORGAZNIZACYJNA SKOK KWIATKOWSKIEGO

 

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ 

 

POLITYKA INFORMACYJNA

 

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W SKOK KWIATKOWSKIEGO

 

SKŁAD ZARZĄDU SKOK KWIATKOWSKIEGO:

Edmund Gębarowski - Prezes Zarządu

Stanisław Mikuła  - Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Porada - Wiceprezes Zarządu

Rafał Bujak - Wiceprezes Zarządu


RAPORT O SYTUACJI FINANSOWEJ SKOK KWIATKOWSKIEGO:

* bilans

* rachunek zysków i strat

* opinia niezależnego biegłego rewidenta

2019-10-01
Komunikat - Połączenie SKOK Kwiatkowskiego i Rzeszowskiej SKOK im. Bpa J. S. Pelczara
                                                                       ...

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego