Zaloguj się do e-skok

Apel o wsparcie dla Eweliny

2018-11-19

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wsparcie zbiórki funduszy z przeznaczeniem na wykonanie operacji serca Eweliny Wnęk, córki pracownika SKOK Kwiatkowskiego.

Szacowany koszt operacji wynosi 40 000 euro. Niestety kwota ta znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny Eweliny.

Ewelina Wnęk  urodziła się z wadą serca: L-TGA, PS, VSD, ASD II 

Pierwsza operacja ratująca życie Eweliny, czyli zespolenie prawostronne była przeprowadzona już w czwartej dobie jej życia.

W lutym 2005 roku wykonano kolejną operację zamknięcia ubytku międzykomorowego i międzyprzedsionkowego z jednoczesną rekonstrukcją drogi wypływu z lewej komory serca i wstawieniem homograftu z zastawką.

Obecnie homograf jest zużyty i zwapniały. Dodatkowym i bardzo wysokim ryzykiem jest w obecnej sytuacji to, że homograft ten wrósł w mostek, a w bezpośredniej bliskości znajdują się naczynia wieńcowe co niesamowicie komplikuje chirurgiczną wymianę konduitu.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie została podjęta nieudana próba poszerzenia homograftu poprzez wszczepienie zastawki Melody podczas cewnikowania. W zaistniałej sytuacji rodzice zwrócili się ponownie o pomoc do profesora Edwarda Malca, który już dwukrotnie z sukcesem operował Ewelinę. Po konsultacji z obecnym zespołem fachowców pracujących w Niemczech, zostanie podjęta ponowna próba wszczepienia zastawki Melody, a w przypadku kolejnego niepowodzenia profesor wykona operację wymiany zwapniałego naczynia.

Wszystkich, którzy pragną pomóc Ewelinie prosimy o dokonywanie wpłat na podane poniżej konto. Każda wpłata przyczyni się do powrotu do zdrowia Eweliny. Za każdą wpłatę dziękujemy!

Ewelinie można pomóc dokonując wpłaty na rachunek:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca COR INFANTIS

ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150

Bank: BGŻ BNP PARIBAS oddział w Lublinie, ul. Tomasza Zana 35, 20-601 Lublin

w tytule przelewu z dopiskiem: Ewelina Wnęk

Dla wpłat zagranicznych:

USD PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024

EUR PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: ppabplpk

Fundacja Cor Infantis nie pobiera prowizji ani żadnych dodatkowych opłat. Całość zebranych środków przeznaczona jest na leczenie dziecka.

Apel Rodziców Eweliny można przeczytać na stronie fundacji www.corinfantis.org wybierając zakładkę:

Zbiórki aktywne/Operacje i zabiegi/Ewelina Wnęk

Przekazując darowiznę korzystają Państwo z ulgi podatkowej w postaci odliczenia od dochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Z serca dziękujemy!

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego