Zaloguj się do e-skok

Piszą o nas

2015-09-29

Szanowni Państwo,

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 29.09.2015 r. jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej „Siarkopol" w Tarnobrzegu przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowego w Tarnowie.

KNF pozytywnie oceniła zaangażowanie SKOK Kwiatkowskiego w proces restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas i jest to pierwszy przypadek, w którym decyzją KNF dokonano przejęcia niewypłacalnej spółdzielczej kasy przez inną kasę działającą w systemie SKOK.

Pełna treść komunikatu KNF: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2015/KNF_29-09-2015.html

artykuł prasowy

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego