Zaloguj się do e-skok

SKOK Kwiatkowskiego w dobrej kondycji ekonomicznej

2014-10-24

SKOK Kwiatkowskiego spełnia ustawowe i nadzorcze wymogi w zakresie wskaźnika wypłacalności i jakości aktywów. Jest w dobrej kondycji ekonomicznej.

W zakładce Gwarntowanie depozytów znajduje się więcej informacji o sytuacji ekonomicznej Kasy.

Centrala
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. 14 637-34-15
tel. 14 637-27-79

Szczegóły kontaktu
wykonanie: Redruk
Copyright © Skok Kwiatkowskiego